top of page
Tarieven

Een intakegesprek kost 151,- euro en een vervolgsessie kost 128,- euro (conform het NzA-tarief 2023). Dit betaal je na elke sessie, je krijgt hiervoor na de sessie een betaalverzoek via de app of via mail. Cash betalen kan natuurlijk ook.

 

Na elke sessie krijg je ook een factuur die je kan indienen bij je zorgverzekeraar. Je krijgt dan je geld voor de sessie (gedeeltelijk) terug (zie hieronder).

Het afzeggen van een afspraak dient 48 uur van tevoren te gebeuren.

Deelname aan een bewust Zijn cirkel is op donatiebasis (richtbedrag is 20 euro). Je kan ook, als je een traject bij mij loopt, het via de zorgverzekering laten lopen. Die vergoedt de cirkel dan (deels); zie hieronder voor hoe het werkt met vergoedingen.

Vergoeding

Binnen mijn praktijk werk ik zonder contracten met zorgverzekeraars. Omdat ik aan alle registraties voldoe (ik ben GZ-psycholoog, BIG-geregistreerd en aangesloten bij de vakvereniging Nederlands Instituut voor Psychologen) wordt de behandeling wel (gedeeltelijk) vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van verzekering en verzekeraar en ligt meestal ergens tussen de 50 en 100%, excl. het eigen risico (zie hieronder). Bij een restitutiepolis ontvang je bij zes verzekeraars wel 100% van de nota terug (muv het eigen risico, zie hieronder).

Privacy

Ik werk niet met contracten aangezien ik geen gegevens van je wil aanleveren aan een verzekeraar uit respect voor je privacy. Daarom maak ik gebruik van een privacyverklaring, die je ondertekent aan de start van de behandeling. Ook lever ik geen gegevens van je aan routine outcome monitoring (ROM) en/of de Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa) en ook hier teken je een verklaring voor.

Hoogte en wijze van vergoeding

Een psychologisch traject duurt meestal 3 tot 12 sessies, afhankelijk van de zorgzwaarte. Er wordt door de verzekeraar per sessie betaald en er zit bij sommige verzekeraars een maximum op het aantal sessies dat je per jaar mag volgen. Je kan mij appen om te vragen of dat bij jouw verzekeraar ook zo is of je kan het vinden in deze lijst. Het hangt van je verzekering en verzekeraar af hoeveel je per sessie terug kan verwachten. Je kan in diezelfde lijst opzoeken hoeveel elke verzekeraar per sessie vergoed. Er zijn zes restitutiepolissen die alles vergoeden en de anderen vergoeden een hoog percentage. Een naturapolis vergoedt ergens tussen de 50 en 100 procent. Dit alle op je jaarlijkse eigen risico na, want GZ-psychologen worden uit de basisverzekering vergoed. Kom je er niet uit, stuur me gerust een mail of app, dan help ik je verder.

Tarief per sessie

Elke sessie duurt 45 minuten en kost EUR 128,- . Het eerste intakegesprek kost EUR 151,-. Dit is conform het door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaalde tarief voor 2023. Dit bedrag betaal je na de sessie; je krijgt hiervoor een betaalverzoek per app of per mail. Je mag het ook cash betalen natuurlijk.

Eigen risico

Er is een eigen risico van EUR 385,- per jaar. Mocht je dit bedrag nog niet hebben besteed dit jaar, dan zal je dit gedeelte in ieder geval zelf moeten betalen. Dit geldt voor alle GZ-psychologen, ook voor GZ-psychologen met contract.

Verwijsbrief huisarts

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Enkele behandelingen zijn uitgesloten voor vergoeding; hier is de huisarts van op de hoogte. Indien hier sprake van is en je komt toch bij mij, dan zullen we dit in de intake bespreken en de behandeling afbreken dan wel besluiten door te gaan maar dan op eigen kosten. Je ontvangt in ieder geval wel (deels) vergoeding voor de intake. 

Zelf betalen

 

Natuurlijk is het ook mogelijk om geen gebruik te maken van vergoeding door verzekeraars en de sessies zelf te betalen. Er is dan geen verwijsbrief van de huisarts nodig en ik vraag dan EUR 110,- euro per sessie.

 

Check met je zorgverzekeraar zelf even wat je kan verwachten aan teruggave. Geef daarbij aan dat het gaat om een traject in de basis GGZ, gegeven door een GZ-psycholoog die geregistreerd is in het BIG-register, aangesloten is bij een vakvereniging en in het bezit is van een kwaliteitsstatuut. Daarbij is het belangrijk om aan te geven dat ik contractvrij werk. Je kan ook checken op de lijst die de vereniging voor contractvrije psychologen heeft opgesteld: je kan daarbij kijken hoeveel je terug kan verwachten per verzekering (klik hier voor de lijst).

bottom of page