Tarieven

Een sessie kost 105,- euro (conform het NzA-tarief 2020). Dit betaal je direct na elke sessie, je krijgt hiervoor na de sessie een betaalverzoek via de app of via mail. Cash betalen kan natuurlijk ook. Het afzeggen van een afspraak dient 48 uur van tevoren te gebeuren.

Aan het eind van het hele traject (na 3 tot 13 sessies) kan je je eindnota indienen bij je zorgverzekeraar. Je krijgt dan je geld (gedeeltelijk) terug (zie hieronder).

Vergoeding

Binnen mijn praktijk werk ik zonder contracten met zorgverzekeraars. Omdat ik aan alle registraties voldoe (ik ben GZ-psycholoog, BIG-geregistreerd en aangesloten bij vakvereniging NVgzP) wordt de behandeling wel (gedeeltelijk) vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van verzekering en verzekeraar en ligt meestal ergens tussen de 50 en 100%, excl. het eigen risico (zie hieronder). Bij een restitutiepolis ontvang je wel 100% van de nota terug (muv het eigen risico, zie hieronder).

Privacy

Ik werk niet met contracten aangezien ik geen gegevens van je wil aanleveren aan een derde partij (DIS; https://opendisdata.nl/dis/over) uit respect voor je privacy. Daarom maak ik gebruik van een privacyverklaring, die je ondertekent aan de start van de behandeling. Ook lever ik geen gegevens aan ROM en ook hier teken je een verklaring voor; klik hier voor meer informatie.

Hoogte en wijze van vergoeding

Een psychologisch traject duurt 3 tot 13 sessies, afhankelijk van de zorgzwaarte. Er wordt door de verzekeraar niet per sessie betaalt, maar per pakket. Dat wil zeggen dat je een vast bedrag terugkrijgt, afhankelijk van het aantal sessies wat je hebt gehad.

Kort traject  (3- 5 sessies): EUR 503,47

Middel traject (6-8 sessies): EUR 853,38

Intensief traject (9-13 sessies): EUR 1383,65

Tarief per sessie

Elke sessie duurt 45 minuten en kost EUR 105,- . Dit is conform het door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaalde tarief voor 2020. Dit bedrag betaal je na de sessie; je krijgt hiervoor een betaalverzoek per app of per mail. Je mag het ook cash betalen natuurlijk.

Eigen risico

Er is een eigen risico van EUR 385,- per jaar. Mocht je dit bedrag nog niet hebben besteed dit jaar, dan zal je dit gedeelte in ieder geval zelf moeten betalen. Dit geldt voor alle GZ-psychologen, ook voor GZ-psychologen met contract.

Verwijsbrief huisarts

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Enkele behandelingen zijn uitgesloten voor vergoeding; hier is de huisarts van op de hoogte. Indien hier sprake van is en je komt toch bij mij, dan zullen we dit in de intake bespreken en de behandeling afbreken dan wel besluiten door te gaan maar dan op eigen kosten. Je ontvangt in ieder geval wel (deels) vergoeding voor de intake. 

Ook hier hanteert de verzekeraar een standaard tarief voor:

onvolledig behandeltraject: EUR 219,78.

Zelf betalen

Natuurlijk is het ook mogelijk om geen gebruik te maken van vergoeding door verzekeraars en de sessies zelf te betalen. Er is dan geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Check met je zorgverzekeraar zelf even wat je kan verwachten aan teruggave. Geef daarbij aan dat het gaat om een traject in de basis GGZ, gegeven door een GZ-psycholoog die geregistreerd is in het BIG-register, aangesloten is bij een vakvereniging en in het bezit is van een kwaliteitsstatuut. Daarbij is het belangrijk om aan te geven dat ik contractvrij werk. Je kan ook checken op de lijst die de vereniging voor contractvrije psychologen heeft opgesteld: je kan daarbij kijken hoeveel je terug kan verwachten per verzekering: lijst vergoeding verzekeraars 2020. het NzA-tarief waar in het document steeds naar verwezen wordt is EUR 110,27 per consult van 45 minuten.